Tài khoản Facebook bị xóa hẳn có lấy được không?

Dấu hiệu nhận biết tài khoản Facebook bị xóa hẳn hay tạm ẩn
Trong trường hợp người dùng không muốn lưu lại các thông tin cá nhân trên Facebook nữa thì có thể lựa chọn xóa tài khoản Facebook của mình đi. Việc xóa tài khoản Facebook cũng không quá khó khăn khi người dùng được phép lựa chọn xóa và chờ đợi trong vòng 14 ngày để xác nhận việc xóa tài khoản là hoàn toàn tỉnh táo.
Trong khoảng thời gian 14 ngày đó chúng ta gọi nó xóa tài khoản Facebook tạm thời hoặc một cách nói khác là ẩn đi.Và Facebook cũng không quên hỗ trợ người dùng để nhận biết tài khoản Facebook bị xóa và đâu là tài khoản Facebook tạm thời ẩn đi (hoặc trong giai đoạn 14 ngày).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *