Konkurencja na rynku Chińskie produkty często oferowane są po niższych cenach

Konkurencja na rynku Chińskie produkty często oferowane są po niższych cenach niż produkty europejskie, co zwiększa konkurencję na rynku. To może prowadzić do presji na lokalnych producentów i wpływać na miejsca pracy w niektórych branżach. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) szczególnie odczuwają tę presję, gdyż często brakuje im zasobów finansowych i skali ekonomicznej, by konkurować z chińskimi firmami.