Facebook vô hiệu hóa do vi phạm tiêu chuẩn công đồng là sao?

Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook là gì?
Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook là những quy định, tiêu chuẩn được Facebook lập ra nhằm giữ cho cộng đồng mạng xã hội này được hoạt động đúng quy tắc.

Những tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho mọi tài khoản Facebook và bạn sẽ bị cảnh báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng Facebook có 1 số hành vi sau:

– Ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm khác

– Ngôn từ kích động thù địch, đe dọa có thể xảy ra hoặc tấn công trực tiếp một cá nhân hay một nhóm

– Nội dung chứa bạo lực quá mức hoặc tự làm hại bản thân

– Trang cá nhân giả hoặc mạo danh

– Spam

– Hàng hóa bị kiểm soát

– Hoạt động tuyên truyền khủng bố toàn cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *