3 lợi ích của việc thiết lập bảo mật hai nhân tố xác thực

1. Xác minh 2 lớp Facebook hạn chế việc bẻ khóa tài khoản
Sử dụng bảo mật hai nhân tố xác thực có nghĩa là gắn cho tài khoản thêm một lớp bảo mật. Giống như bạn đang dùng một ổ khóa thông thường, giờ bổ sung thêm một chốt cửa an toàn hoặc xe ô tô ngoài khóa cửa thì có thêm chuông báo động mỗi khi có kẻ gian đến gần. Ý tưởng ở đây là giả sử tin tặc đã “bẻ” được một lớp bảo mật rồi, nhưng chắc chắn chúng sẽ không thể phá được cả 2 lớp. Trong trường hợp xấu nhất là cả 2 lớp đều bị phá, thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện việc đó. Đối với nhiều tin tặc thà chuyển hướng qua mục tiêu khác dễ xơi, hơn là đầu tư thời gian vào tài khoản của bạn.

2. Xác thực 2 yếu tố giúp ngăn ngừa hậu quả khi dữ liệu bị rò rĩ
Nếu sử dụng biện pháp “bảo mật hai nhân tố xác thực”, người dùng sẽ không còn lo lắng dữ liệu bị rò rĩ nữa. Một trang web vẫn có thể bị tấn công chiếm quyền điều khiển, hay một website thương mại điện tử thường xuyên là nạn nhân của tin tặc, nhưng dữ liệu bị đánh cắp chỉ là một trong các yếu tố xác thực. Miễn là bạn có sử dụng một trong các bước xác nhận nhân thân đã đề cập ở trên như một lớp bảo vệ thứ yếu, thì dữ liệu sẽ được an toàn, thậm chí trong trường hợp mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân khác đã bị lộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *